Trách nhiệm của chúng tôi

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

lưu ý "chơi có trách nhiệm"

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH (“Berjaya Gia Thịnh”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCN ĐKDN”) số 0311715794, cấp lần đầu ngày 11/04/2012 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM theo sự hợp tác giữa Tập đoàn Berjaya (Malaysia) và Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Gia Thịnh. Doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần theo GCN ĐKDN sửa đổi lần thứ 4 ngày 26/10/2015