LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Tổng quan về BGT

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT BERJAYA GIA THỊNH (“Berjaya Gia Thịnh”) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCN ĐKDN”) số 0311715794, cấp lần đầu ngày 11/04/2012 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM theo sự hợp tác giữa Tập đoàn Berjaya (Malaysia) và Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Gia Thịnh. Doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn thành Công ty cổ phần theo GCN ĐKDN sửa đổi lần thứ 4 ngày 26/10/2015

Vốn điều lệ theo GCN ĐKDN thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2019 là 337.633.400.000 (ba trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu bốn trăm nghìn) đồng.

Đại diện theo pháp luật của Berjaya Gia Thịnh là ông Trần Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị