Tin Tức Mới Nhất

Tin Tức Mới Nhất

ĐÂY LÀ KIỂM TRA, HÃY THAM GIA BẠN VUI LÒNG

Gregor sau đó quay ra nhìn ra cửa sổ vào thời tiết buồn tẻ. Đó không phải là một giấc mơ. Căn phòng của anh, một căn phòng thích hợp của con người mặc dù hơi nhỏ, nằm yên bình giữa bốn bức tường quen thuộc của nó. Một bộ sưu tập các mẫu dệt nằm rải rác trên bàn Samsa là một nhân viên bán hàng du lịch.
Nó cho thấy một phụ nữ được trang bị một chiếc mũ lông và boa lông, người đứng thẳng, giơ chiếc mu lông nặng nề che toàn bộ cánh tay dưới của cô ấy về phía người xem. Gregor sau đó quay lại nhìn ra cửa sổ vào thời tiết buồn tẻ. Đó không phải là một giấc mơ. Căn phòng của anh, một căn phòng thích hợp của con người mặc dù hơi nhỏ, nằm yên bình giữa bốn bức tường quen thuộc của nó. Một bộ sưu tập các mẫu dệt nằm rải rác trên bàn Samsa là một nhân viên bán hàng du lịch - và ở trên đó có một bức tranh mà anh ta vừa cắt ra từ một tạp chí minh họa và được đặt trong một khung mạ vàng đẹp.
Nó cho thấy một phụ nữ được trang bị một chiếc mũ lông và boa lông, người đứng thẳng, giơ chiếc mu lông nặng nề che toàn bộ cánh tay dưới của cô ấy về phía người xem.

Mũ và lông boa, người đứng thẳng, giơ cao chiếc mũ lông nặng nề bao phủ toàn bộ cánh tay dưới của cô về phía người xem. Gregor sau đó quay lại nhìn ra cửa sổ vào thời tiết buồn tẻ. Đó không phải là một giấc mơ. Căn phòng của anh, một căn phòng thích hợp của con người mặc dù hơi nhỏ, nằm yên bình giữa bốn bức tường quen thuộc của nó. Một bộ sưu tập các mẫu dệt nằm rải rác trên bàn Samsa là một nhân viên bán hàng du lịch - và ở trên đó có một bức tranh mà anh ta vừa cắt ra từ một tạp chí minh họa và được đặt trong một khung mạ vàng đẹp.
Nó cho thấy một phụ nữ được trang bị một chiếc mũ lông và boa lông, người đứng thẳng, giơ chiếc mu lông nặng nề che toàn bộ cánh tay dưới của cô ấy về phía người xem.

Gregor sau đó quay ra nhìn ra cửa sổ vào thời tiết buồn tẻ. Đó không phải là một giấc mơ. Căn phòng của anh, một căn phòng thích hợp của con người mặc dù hơi nhỏ, nằm yên bình giữa bốn bức tường quen thuộc của nó.

Nó cho thấy một người phụ nữ được trang bị một chiếc mũ lông và boa lông, người đứng thẳng, giơ chiếc mu lông nặng nề che phủ toàn bộ cánh tay dưới của cô về phía người xem. Gregor sau đó quay lại nhìn ra cửa sổ vào thời tiết buồn tẻ. Đó không phải là một giấc mơ. Căn phòng của anh, một căn phòng thích hợp của con người mặc dù hơi nhỏ, nằm yên bình giữa bốn bức tường quen thuộc của nó. Một bộ sưu tập các mẫu dệt trải rộng trên bàn Samsa là một nhân viên bán hàng du lịch -

và trên đó có một bức tranh mà anh ta vừa cắt ra từ một tạp chí minh họa và được đặt trong một khung mạ vàng đẹp. Nó cho thấy một người phụ nữ được trang bị một chiếc mũ lông và boa lông, người đứng thẳng, giơ một chiếc mu lông nặng nề che phủ toàn bộ cánh tay dưới của cô về phía người xem.