CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Life at BGT

Với tầm nhìn vươn ra toàn cầu, chúng tôi cần nhiều hơn những gì hiện có. Vì vậy, cơ hội của bạn tại Berjaya Gia Thịnh luôn rộng mở.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG