Hệ thống lõi

GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN TẠI VIỆT NAM

Giới Thiệu Chung:

Hệ thống xổ số điện toán tại Việt Nam được Beryaja đã triển khai 02 (hai) Trung tâm dữ liệu đặt hệ thống máy chủ trung tâm phục vụ cho Xổ số điện toán tại Việt Nam, 01 (một) Trung tâm dữ liệu chính (PDC) và 01 (một) Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC). Ngoài ra chúng tôi còn triển khai thêm hệ thống kiểm thử & phát triển (Test & Dev).

Trung tâm dữ liệu chính (PDC) đặt trong trung tâm dữ liệu của FPT, Quận 7- Tp.HCM

Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) đặt tại trung tâm dữ liệu VNTT- Bình Dương. Trung tâm này sẽ đảm nhận việc chuyển hoạt động từ trung tâm dữ liệu chính (PDC) trong trường hợp có sự cố xảy ra hoặc sẽ chuyển mọi hoạt động qua Trung tâm dự liệu dự phòng theo định kỳ (hàng quý).

Hệ thống kiểm thử kiểm thử & phát triển (Test & Dev) được đặt tại văn phòng Berjaya nhằm mục đích tất cả các sản phẩm, cập nhật tính năng đều được kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình trước khi áp dụng vào hệ thống chính.

Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm xổ số (Data Trak II) của nhà cung cấp ILTS (Mỹ) đã và đang được sử dụng cho hệ thống lõi sổ xố. Phần mềm hoạt động ổn định, chính xác, bảo mật, minh bạch. Ngoài ra cả hai Trung tâm dữ liệu chính (PDC) và Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) đều được đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực nhằm đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn, cũng như tính sẵn sàng trong việc chuyển đổi qua Trung tâm dự phòng (DRC) nếu có sự cố xảy ra.

Trung tâm dữ liệu chính (PDC) đặt trong trung tâm dữ liệu của FPT, Quận 7- Tp.HCM, đạt tiêu chuẩn Tier 3 và ISO 9001… Trung tâm dữ liệu dự phòng (DRC) đặt tại trung tâm dữ liệu VNTT- Bình Dương. Đạt tiêu chuẩn Tier III & TIA – 942 và ISO 27001:2005, đảm bảo tiêu chuẩn khoảng cách trên 30km từ Trung tâm dữ liệu chính (PDC). Phần mềm Data Trak II của nhà cung cấp ILTS (Mỹ), đơn vị này đạt tiêu chuẩn ISO/EIC 27001:2013 và chứng nhận WLA Security Control Standard: 2016 Tất cả các thiết bị được sử dụng trong kinh doanh Xổ số điện toán đều được nhập khẩu từ các nước G7 và thông qua đơn vị kiểm định độc lập (Invacontrol) nhằm kiểm định và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn như quy định