Hồ sơ công ty

THÔNG TIN CÔNG TY

Berjaya Gia Thịnh được Tập đoàn Berjaya ủy nhiệm thực hiện các nhiệm vụ Dự án thuộc trách nhiệm của Tập đoàn Berjaya trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) nhằm thực hiện việc đầu tư mua sắm và vận hành hệ thống kỹ thuật, thiết bị, phần mềm và kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam.