CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cuộc sống tại BGT

Với tầm nhìn vươn ra toàn cầu, chúng tôi cần nhiều hơn những gì hiện có. Vì vậy, cơ hội của bạn tại Berjaya Gia Thịnh luôn rộng mở.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG